facebook
instagram
contact

Ετικέτα: κοινα

 • LAMPSCAPES

  LAMPSCAPES

  Το έργο LAMPSCAPES επικεντρώθηκε στην ιδέα της επανάχρησης υλικών και της δημιουργικής μεταποίησής τους για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της πόλης. Μέσα από ένα 5ήμερο εργαστήριο σχεδιασμού και κατασκευής, επιδιώξαμε μαζί με τους συμμετέχοντες να προσδώσουμε δεύτερη ζωή σε παλιά φωτιστικά του Δήμου Αθηναίων. Συνδυάζοντάς τα με ανακυκλώσιμα και άλλα προσιτά υλικά της τοπικής…

 • KRINI’S TALES

  KRINI’S TALES

  Η οπτικοακουστική εγκατάσταση “Αφηγήσεις της Κρήνης” έχει θέμα τη λειψυδρία. Δημιουργήθηκε ειδικά για το έργο ¨Νερό που αναδύεται από τους αιώνες¨ σε συνεργασία με την DISSCO, ως ανταπόκριση στο κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) διαφορετικών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για την εύρεση καινοτόμων λύσεων για τη λειψυδρία στη Νότια Ευρώπη. Το…

 • BOX FOR EXPRESSION

  BOX FOR EXPRESSION

  Το έργο Box for Expression αποτελεί μια διαδραστική εγκατάσταση που υποστηρίζει δράσεις συλλογής αφηγήσεων στον ανοιχτό χώρο της πόλης. Πρόκειται για μια αρθρωτή υποδομή μικρής κλίμακας η οποία αποσυναρμολογείται, μεταφέρεται και εγκαθίσταται σε διαφορετικά σημεία της πόλης ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δράσης. Απευθύνεται και διατίθεται σε όποιες δημιουργικές ομάδες της Αθήνας δραστηριοποιούνται στον…

 • ΤΟ BAUHAUS ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

  ΤΟ BAUHAUS ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

  Το BAUHAUS συναντά τα ΚΟΙΝΑ ήταν ένα πρακτικό και συλλογικό εργαστήριο έρευνας και μεταφοράς γνώσης που πραγματοποιήθηκε στο LUDD τον Απρίλιο του 2019. Η ιδέα πίσω από ένα πρακτικό εργαστήριο για την πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά του Bauhaus ξεκίνησε με την παρατήρηση ότι υπάρχουν στενές διασυνδέσεις μεταξύ των βασικών πρακτικών στόχων του Bauhaus και ορισμένων…

 • CLOUDS

  CLOUDS

  Το CLOUDS είναι ένα έργο συμμετοχικού σχεδιασμού που επιδιώκει την από κοινού δημιουργία και τον διαμοιρασμό των κατάλληλων υποδομών για την κινητοποίηση νέων ιδεών και δράσεων στον δημόσιο χώρο. Υποστηρίζει τοπικές κοινότητες, ανεξάρτητες πρωτοβουλίες κατοίκων, άτυπες ομάδες πολιτών, εγχειρήματα και οργανισμούς επεκτείνοντας τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και κατά συνέπεια το πεδίο δράσης…

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  Σε αντίθεση με την κλασική έννοια της πολεοδομίας, η Τακτική Πολεοδομία αυτή αφορά την διάπλαση της πόλης από τα κάτω, μέσα από την δυναμική των κοινωνικών ζυμώσεων και κινήσεων. Έτσι η πόλη μετατρέπεται σε μια πόλη-έργο [Λεφέβρ ] στο βαθμό που δεν καθορίζεται από τους ιθύνοντες αλλά παράγεται από τους ίδιους τους κατοίκους της. Η…

 • ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ;

  ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ;

  Μέσα στην υγειονομική κρίση και τις κοινωνικoπολιτικές αλλαγές που αυτή επέφερε, βιώσαμε το 2020-2021 μία ιδιάζουσα συνθήκη. Από τη μία πλευρά βλέπαμε να εντείνεται η προσπάθεια περιχαράκωσης του δημόσιου χώρου, ενώ από την άλλη οι κάτοικοι της πόλης άρχισαν να διεκδικούν με την παρουσία τους τον ανοιχτό χώρο της πόλης και να επιδιώκουν μία νέου…

 • JAM ROAD

  JAM ROAD

  Το έργο Jam Road είναι μια εφήμερη αστική παρέμβαση στον πεζόδρομο της οδού Ρηνείας στην Κυψέλη. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος “Πόλη^2 (Πόλη στο Τετράγωνο)” το οποίο αφορούσε την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης μέσα από ήπιες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με στόχο την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Το…

 • ΠΕΡΙΔΡΟΜΙΟ

  ΠΕΡΙΔΡΟΜΙΟ

  Το Περιδρόμιο αποτελεί ένα αντικείμενο που προέκυψε στα πλαίσια του μαθήματος “Σύγχρονες Θεωρίες και Εφαρμογές στον Σχεδιασμό” του μεταπτυχιακού προγράμματος “Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός” (Ε.Μ.Π.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το μάθημα αυτό, που διοργανώθηκε από τον καθηγητή Ν. Αναστασόπουλο, έθετε ως στόχο μια παρέμβαση μικρής κλίμακας σε αστικό επίπεδο, η οποία να ανταποκρίνεται…

 • ΚΑΚΟΦΩΝΙΑ & ΚΙΝΕΖΙΚΟ FONDUE

  ΚΑΚΟΦΩΝΙΑ & ΚΙΝΕΖΙΚΟ FONDUE

  Το Kakophonie & Chinese Fondue ήταν ένα δείπνο ανοιχτό στο αθηναϊκό δίκτυο Triple-I και σε όλα τα άτομα που ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν το δίκτυο και να εξερευνήσουν βιώσιμες πρακτικές και τη σημασία της διεπιστημονικότητας στο σύγχρονο αστικό, κοινωνικό και οικονομικό μας τοπίο. Το Triple-I (International Interdisciplinary Institute) είναι ένα δίκτυο που καλλιεργεί συνεργασίες και νέα…